28/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
ikona P
Číslo předpisu 28/2001 Sb.
Částka 10
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 1. 2001
Rozeslán dne 25. 1. 2001
Platnost od 25. 1. 2001
Účinnost od 25. 1. 2001
Platnost do 6. 5. 2004
Ruší předpis 225/2000 Sb.
Provádí předpis 29/2000 Sb.
Novelizován předpisem 5/2002 Sb., 536/2002 Sb.
Zrušen předpisem 286/2004 Sb.