ikona Pikona R
453/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
453/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
ikona P
Číslo předpisu 453/2009 Sb.
Částka 145
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 7. 12. 2009
Rozeslán dne 22. 12. 2009
Platnost od 22. 12. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Provádí předpis 40/2009 Sb.
Novelizován předpisem 75/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Nařízením vlády se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin.

Účinnost 1.1.2010.