75/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
ikona P
Číslo předpisu 75/2020 Sb.
Částka 32
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 13. 3. 2020
Rozeslán dne 13. 3. 2020
Platnost od 13. 3. 2020
Účinnost od 13. 3. 2020
Novelizuje předpis 453/2009 Sb.
Anotace

Změna v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin.