ikona Pikona R
306/2020 Sb. - Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

Sestaveno k datu 30. 6. 2020
1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
306/2020 Sb. - Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
ikona P
Číslo předpisu 306/2020 Sb.
Částka 120
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 6. 2020
Rozeslán dne 30. 6. 2020
Platnost od 30. 6. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Provádí předpis 18/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

Předmět úpravy

Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla pro provádění posouzení přiměřenosti před zavedením nových nebo změnou stávajících právních předpisů omezujících přístup k regulovaným činnostem nebo jejich výkon a pro předávání získaných údajů Evropské komisi.