ikona Pikona R
47/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
47/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 47/2013 Sb.
Částka 22
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 1. 2013
Rozeslán dne 4. 3. 2013
Platnost od 4. 3. 2013
Účinnost od 1. 4. 2013
Novelizuje předpis 373/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
Změny v ustanoveních:

  • §54 (změny),
  • vkládá se nový §58a "Zajišťování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20,
  • §59 (změny).

Účinnost změn 1.4.2013.