ikona Pikona R
306/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
306/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
ikona P
Číslo předpisu 306/2016 Sb.
Částka 119
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 8. 9. 2016
Rozeslán dne 23. 9. 2016
Platnost od 23. 9. 2016
Účinnost od 23. 9. 2016
Provádí předpis 277/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky zapracovává příslušný předpis Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje

  1. způsob výpočtu solventnostního kapitálového požadavku,
  2. podmínky pro použití úplného nebo částečného interního modelu pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku,
  3. výpočet skupinové solventnosti,
  4. podmínky pro použití a způsob výpočtu vyrovnávací úpravy bezrizikové výnosové křivky,
  5. rozsah, způsob a lhůty pro uveřejňování údajů,
  6. vyhodnocování citlivosti technických rezerv a použitelného kapitálu,
  7. náležitosti a strukturu zprávy o ověření řídicího a kontrolního systému a zprávy o ověření uveřejňovaných informací ve zprávě o solventnosti a finanční situaci,
  8. způsob výplaty a stanovení odměny a náhrady hotových výdajů nuceného správce tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, jeho zástupce a likvidátora tuzemské pojišťovny, tuzemské zajišťovny, pobočky pojišťovny z třetího státu nebo pobočky zajišťovny z třetího státu.