ikona Pikona R
137/2004 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

1 2 3
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3
137/2004 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
ikona P
Číslo předpisu 137/2004 Sb.
Částka 45
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 3. 2004
Rozeslán dne 1. 4. 2004
Platnost od 1. 4. 2004
Účinnost od 1. 4. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 30 odst. 2 a § 38 nabývají účinnosti dnem 1.5.2004.
Ruší předpis 107/2001 Sb.
Provádí předpis 258/2000 Sb.
Novelizován předpisem 602/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví v souladu s právem Evropských společenství
a) hygienické požadavky na umístění, stavební konstrukci, prostorové a dispoziční uspořádání, zásobování vodou, vytápění, osvětlení, odstraňování odpadních vod, větrání a vybavení provozoven stravovacích služeb,
b) podmínky výroby, přípravy, rozvozu, přepravy, značení a skladování pokrmů a jejich uvádění do oběhu, způsob stanovení a evidence kritických bodů,
c) mikrobiologické a chemické požadavky na podávané pokrmy,
d) případy a způsoby odběru a uchovávání vzorků podávaných pokrmů a e) zásady osobní a provozní hygieny, které musí být uplatňovány při výkonu činností epidemiologicky závažných.
Zrušuje se vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Účinnost dnem 1. dubna 2004 s výjimkou ustanovení §30 odst. 2 a §38, která nabývají účinnosti dnem 1. května 2004.