ikona Pikona R
Zrušený - 259/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 394/91 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
259/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 394/91 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR
ikona P
Číslo předpisu 259/2006 Sb.
Částka 83
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 5. 2006
Rozeslán dne 5. 6. 2006
Platnost od 5. 6. 2006
Účinnost od 5. 6. 2006
Platnost do 30. 3. 2012
Novelizuje předpis 394/1991 Sb.
Zrušen předpisem 372/2011 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Změny:

  1. V nadpisu §6 se slova "a dozorčí rada" zrušují.
  2. V §6 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II
Ministerstvo zdravotnictví zruší do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky dozorčí rady zřízené podle vyhlášky č. 394/1991 Sb.

Účinnost změn 5.6.2006.