394/1991 Sb. - Vyhláška o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví ČR
ikona P
Číslo předpisu 394/1991 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 8. 1991
Rozeslán dne 10. 10. 1991
Platnost od 10. 10. 1991
Účinnost od 10. 10. 1991
Platnost do 30. 3. 2012
Provádí předpis 20/1966 Sb.
Novelizován předpisem 259/2006 Sb.
Zrušen předpisem 372/2011 Sb.