ikona Pikona R
114/2015 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2015 – 2030, 0,95 %

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
114/2015 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2015 – 2030, 0,95 %
ikona P
Číslo předpisu 114/2015 Sb.
Částka 48
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 8. 4. 2015
Rozeslán dne 14. 5. 2015
Platnost od 14. 5. 2015
Účinnost od 29. 5. 2015
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015–2030, 0,95 %.
Základní popis dluhopisů:

Emitent: Česká republika Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2015-2030, 0,95 %
Zkrácený název: ČR, 0,95 %, 30
Pořadové číslo emise: 94.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Emisní kurz: určen aukcí
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 13.5.2015
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 15.4.2030
Datum emise: 15.5.2015
Datum splatnosti: 15.5.2030
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 0,95 % p. a.
Zdaňování výnosu dluhopisu: dle právních předpisů České republiky