ikona Pikona R
312/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
312/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 312/2012 Sb.
Částka 113
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 9. 2012
Rozeslán dne 26. 9. 2012
Platnost od 26. 9. 2012
Účinnost od 1. 10. 2012
Provádí předpis 201/2012 Sb.
Novelizován předpisem 154/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Předmět úpravy

 1. Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje z hlediska ochrany ovzduší
  1. požadavky na kvalitu lodních paliv používaných na plavidlech vnitrozemské plavby a plavidlech námořní plavby, která plují pod vlajkou České republiky,
  2. požadavky na odběr vzorků lodních paliv a ověřování jejich kvality,
  3. způsob prokazování kvality lodních paliv,
  4. náležitosti ohlašování údajů o kvalitě lodních paliv.
 2. Požadavky na kvalitu lodních paliv stanovené touto vyhláškou se nevztahují na použití lodních paliv
  1. ve výzkumu a testování,
  2. určených k přepracování před jejich konečným spálením,
  3. pro další zpracování v rafinérském průmyslu,
  4. na plavidlech důležitých pro zajištění bezpečnosti plavidel nebo záchranu života na moři a
  5. v nezbytných situacích z důvodu poškození plavidla nebo jeho vybavení za předpokladu, že po vzniku škody jsou přijata odpovídající opatření k zabránění nadměrným emisím nebo jejich minimalizování.

Účinnost 1.10.2012.