154/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 154/2014 Sb.
Částka 62
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 7. 2014
Rozeslán dne 29. 7. 2014
Platnost od 29. 7. 2014
Účinnost od 1. 8. 2014
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodu 7 nabývá účinnosti dne 1.1.2015 a ustanovení bodu 8 nabývá účinnosti dne 1.1.2020.
Novelizuje předpis 312/2012 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší.
Změny v ustanoveních:

 • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
 • §2, §3 (změny),
 • bod 7. - změny s účinností od 1.1.2015
  • v §3 odst. 1 větě první se slova "1" nahrazují slovy "0,1",
 • bod 8. - změny s účinností od 1.1.2020
  • v §3 odst. 1 větě druhé se slova "3,5" nahrazují slovy "0,5",
 • §3 (další změny),
 • §4, §5 (změny),
 • v přílohách č. 1 a č. 2 (změny), se slova "Motorová nafta DMZ" nahrazují slovy "Plynový olej DMZ".
 • doplňují se přílohy č. 3 a č. 4.

Účinnost změn dnem 1.8.2014, s výjimkou bodu 7, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2015, a bodu 8, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.