ikona Pikona R
39/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
39/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 39/2004 Sb.
Částka 12
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 12. 2003
Rozeslán dne 5. 2. 2004
Platnost od 5. 2. 2004
Účinnost od 1. 4. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části čtvrté čl. VIII nabývá účinnosti dnem vyhlášení, ustanovení části první čl. I § 5a až 5c, § 6c, § 7 odst. 1 věta druhá, § 7 odst. 2 až 4, § 8 odst. 4, § 10 odst. 2 až 7 a § 10 odst. 8 písm. c), § 13 odst. 9, § 21a, § 22 odst. 8, § 26 odst. 4, § 27 odst. 1 písm. e) a § 27 odst. 5 až 7, § 31 odst. 2 věta čtvrtá, § 32a, § 33 odst. 6 až 8, § 37 odst. 6, § 37a a 39b zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, a příloha č. 2 k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a bodu 3 a § 35a odst. 2 písm. d) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Novelizuje předpis 248/1992 Sb., 368/1992 Sb., 159/1999 Sb., 363/1999 Sb.
Novelizován předpisem 159/1999 Sb., 278/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.

 • Změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §5 (změny),
  • vkládají se nové §5a až §5c,
  • §6 (změny),
  • vkládají se nové §6a až §6c,
  • V nadpisu hlavy II se slova "A ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ ČINNOSTI V POJIŠŤOVNICTVÍ" zrušují,
  • §7 až §10 (změny),
  • vkládají se nové §10a a §10b,
  • §11 až §13 (změny),
  • vkládají se nové §13a a §13b,
  • §14, §15, §17, §18 (změny),
  • vkládá se nový §18a,
  • §21 (změny),
  • vkládají se nové §21a a §21b,
  • §22 až §26 (změny),
  • vkládají se nové §26a až §26d,
  • §27, §29, §30 až §32 (změny),
  • vkládá se nový §32a,
  • §33, §35 (změny),
  • vkládá se nový §35a,
  • §36, §37 (změny),
  • vkládá se nový §37a,
  • §38 (změny),
  • vkládá se nový §38a,
  • §39 (změny),
  • vkládá se nový §39b,
  • §40, §42 (změny),
  • Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb.,
  • v příloze č. 1 (změny),
  • doplňuje se příloha č. 2 k zákonu č. 363/1999 Sb.

Důležitý je i Čl. II - "Společná a přechodná ustanovení".
Čl. III Zmocnění - Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších zákonů.
Čl. IV Zrušovací ustanovení

 1. Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývají platnosti ustanovení §5, §8 odst. 3, §10 odst. 1, §13 odst. 8, §21, §22 odst. 7, §27 odst. 1 písm. d), §31 odst. 2 věta třetí a §33 odst. 4 a 5 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona.
 2. Dnem 1. ledna 2005 pozbývají platnosti ustanovení §1 odst. 2 písm. e), §2 odst. 1 písm. ff) až ii) a §25 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona.
 • Změna v §35 a 35l zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, s účinností dnem 5.2.2004.
 • Změny v položce 64 v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Poplatky splatné přede dnem nabytí účinnosti se vybírají podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §8 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1. dubna 2004, s výjimkou

 1. ustanovení části čtvrté čl. VIII (Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech), které nabývá účinnosti dnem vyhlášení (5.2.2004),
 2. ustanovení části první čl. I §5a až 5c, §6c, §7 odst. 1 věta druhá, §7 odst. 2 až 4, §8 odst. 4, §10 odst. 2 až 7 a §10 odst. 8 písm. c), §13 odst. 9, §21a, §22 odst. 8, §26 odst. 4, §27 odst. 1 písm. e) a §27 odst. 5 až 7, §31 odst. 2 věta čtvrtá, §32a, §33 odst. 6 až 8, §37 odst. 6, §37a a 39b zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, a příloha č. 2 k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a
 3. bodu 3 a §35a odst. 2 písm. d) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Poznámka:
Už abychom byli "…v Evropské unii v platnost…" nebo se v českém právním řádu "jen prase vyzná".