ikona Pikona R
264/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
264/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 264/2014 Sb.
Částka 108
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 10. 2014
Rozeslán dne 19. 11. 2014
Platnost od 19. 11. 2014
Účinnost od 29. 12. 2014
Novelizuje předpis 166/1999 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změny zákonů:

 1. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 1a (změny),
  • §4 (změny),
  • v poznámce pod čarou č. 7g (změny),
  • vkládají se nové §4a a §4b včetně poznámek pod čarou č. 48, 49 a 50,
  • §16 (změny),
  • vkládá se nový §31a,
  • §38a, §45, §48 (změny),
  • vkládá se nový §48a včetně poznámky pod čarou č. 51,
  • §71, §72, §78 (změny).
 • Změna v položce 72 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.