ikona Pikona R
Zrušený - 125/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
125/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 125/2006 Sb.
Částka 43
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 3. 2006
Rozeslán dne 11. 4. 2006
Platnost od 11. 4. 2006
Účinnost od 11. 4. 2006
Platnost do 14. 4. 2014
Provádí předpis 167/1998 Sb.
Zrušen předpisem 53/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
Rozsáhlé přílohy č. 1 až č. 42 budou doplněny v některé z příštích aktualizací systému EPIS®.

Účinnost 11.4.2006.