53/2014 Sb. - Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách
ikona P
Číslo předpisu 53/2014 Sb.
Částka 22
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 3. 2014
Rozeslán dne 7. 4. 2014
Platnost od 7. 4. 2014
Účinnost od 15. 4. 2014
Ruší předpis 125/2006 Sb.
Provádí předpis 167/1998 Sb.
Novelizován předpisem 174/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.


​1. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví tiskopis formuláře


a) žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle §8 odst. 6 zákona v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) žádosti o změnu povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle §9 odst. 10 zákona v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) žádosti o zrušení povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle §8 odst. 11 zákona v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) žádosti o zařazení do seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími podle §5 odst. 7 zákona, v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) žádosti o změnu údajů uvedených v žádosti o zařazení do seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími podle §5 odst. 7 zákona, v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) žádosti o vydání povolení k dovozu návykových látek a přípravků podle §22 odst. 2 zákona v příloze č. 6 k této vyhlášce,
g) odhadu dovozu návykových látek a přípravků podle §26 odst. 1 písm. b) zákona v příloze č. 7 k této vyhlášce,
h) žádosti o vydání povolení k vývozu návykových látek a přípravků podle §22 odst. 2 zákona v příloze č. 8 k této vyhlášce,
i) žádosti o vydání povolení k vývozu makoviny podle §25 odst. 1 zákona v příloze č. 9 k této vyhlášce,
j) odhadu výroby návykových látek a přípravků podle §26 odst. 1 písm. b) zákona v příloze č. 10 k této vyhlášce,
k) měsíčního hlášení o uskutečněném dovozu návykových látek a přípravků podle §26 odst. 1 písm. c) zákona v příloze č. 11 k této vyhlášce,
l) měsíčního hlášení o uskutečněném vývozu návykových látek a přípravků podle §26 odst. 1 písm. c) zákona v příloze č. 12 k této vyhlášce,
m) čtvrtletního hlášení o uskutečněném dovozu makoviny podle §30 zákona v příloze č. 13 k této vyhlášce,
n) čtvrtletního hlášení o uskutečněném vývozu makoviny podle §30 zákona v příloze č. 14 k této vyhlášce,
o) souhrnu ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob podle §26 odst. 1 písm. a) zákona v příloze č. 15 k této vyhlášce,
p) přílohy souhrnu č. I ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob příjem od dodavatelů v tuzemsku v příloze č. 16 k této vyhlášce,
q) přílohy souhrnu č. II ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob výdej odběratelům v tuzemsku v příloze č. 17 k této vyhlášce,
r) přílohy souhrnu č. III ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob detail výroby v příloze č. 18 k této vyhlášce,
s) přílohy souhrnu č. IV ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob výdej vlastnímu podniku v příloze č. 19 k této vyhlášce,
t) přílohy souhrnu č. V ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob detail stavů zásob v příloze č. 20 k této vyhlášce,
u) přílohy souhrnu č. VI ročního hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob zneškodňování odpadů a přebytečných a nepoužitelných návykových látek a přípravků v příloze č. 21 k této vyhlášce,
v) odhad pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti podle §26 odst. 1 písm. b) zákona v příloze č. 22 k této vyhlášce,
w) souhrnu ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti podle §26 odst. 1 písm. a) zákona v příloze č. 23 k této vyhlášce,
x) přílohy souhrnu č. I ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti příjem od dodavatelů v příloze č. 24 k této vyhlášce,
y) přílohy souhrnu č. II ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti detail pěstování v příloze č. 25 k této vyhlášce,
z) přílohy souhrnu č. III ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti výdej odběratelům v příloze č. 26 k této vyhlášce.


2. Tato vyhláška dále stanoví tiskopis formuláře


a) přílohy souhrnu č. IV ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti detail zpracování v příloze č. 27 k této vyhlášce,
b) přílohy souhrnu č. V ročního hlášení o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti detail zneškodňování v příloze č. 28 k této vyhlášce,
c) hlášení Generálního ředitelství cel o osetých plochách mákem setým a konopím a jejich odhadech podle §43 odst. 6 písm. a) zákona v příloze č. 29 k této vyhlášce,
d) ročního hlášení Generálního ředitelství cel o pěstování máku setého a konopí podle §43 odst. 6 písm. b) zákona v příloze č. 30 k této vyhlášce.


§2 - Zrušovací ustanovení
§3 - Závěrečné ustanovení