ikona Pikona R
275/2008 Sb. - Sdělení o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
275/2008 Sb. - Sdělení o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)
ikona P
Číslo předpisu 275/2008 Sb.
Částka 92
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 31. 7. 2008
Rozeslán dne 13. 8. 2008
Platnost od 13. 8. 2008
Účinnost od 28. 8. 2008
Ruší předpis 589/2002 Sb.
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Novelizován předpisem 323/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Český statistický úřad zavádí Klasifikaci produkce (dále jen "CZ-CPA").
Sdělení navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93. Tento přímo použitelný předpis Evropských společenství zrušil zpětně s účinností od 1. ledna 2008 nařízení Rady (EHS) č. 3696/93, na základě kterého byla zavedena dosavadní Standardní klasifikace produkce (SKP), a stanovil použitelnost nové statistické klasifikace od 1. ledna 2008.
Klasifikace produkce (CZ-CPA), která zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny v hospodářství, nahrazuje Standardní klasifikaci produkce (SKP), vydanou sdělením Českého statistického úřadu č. 589/2002 Sb. ze dne 5. prosince 2002.
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je uvedena v příloze tohoto sdělení. Klasifikace včetně vysvětlivek a převodníku bude v tištěné podobě k dispozici v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, v elektronické podobě bude k dispozici rovněž na internetových stránkách úřadu na adrese www.czso.cz

Účinnost 28.8.2008.