589/2002 Sb. - Sdělení o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)
ikona P
Číslo předpisu 589/2002 Sb.
Částka 198
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 5. 12. 2002
Rozeslán dne 31. 12. 2002
Platnost od 31. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Platnost do 27. 8. 2008
Ruší předpis REG 936902
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Zrušen předpisem 275/2008 Sb.