ikona Pikona R
Zrušený - 464/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/93 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
464/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/93 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 464/2003 Sb.
Částka 155
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 10. 12. 2003
Rozeslán dne 31. 12. 2003
Platnost od 31. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Platnost do 30. 12. 2006
Novelizuje předpis 333/1993 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §2 (nové stanovení výše minimálních mzdových tarifů odstupňovaných do 12 tarifních stupňů při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin),
  • v §4 se částka "5,40 Kč" nahrazuje částkou "6 Kč",
  • v §5 se částka "5,40 Kč" nahrazuje částkou "6 Kč",
  • vkládá se nový §5a.

Účinnost změn 1.1.2004.