ikona Pikona R
295/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
295/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 295/2008 Sb.
Částka 97
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 7. 2008
Rozeslán dne 19. 8. 2008
Platnost od 19. 8. 2008
Účinnost od 1. 10. 2008
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 359/1999 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §35, §76a, §88, §100, §110, §111, §162, §176 (změny),
  • vkládají se nové §193a "Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí" až §193e včetně nadpisu,
  • §202 (změny),
  • vkládá se nový §211b,
  • vkládá se nový §218b,
  • §237, §238a, §270, §272 (změny),
  • §273 - nové znění,
  • §273a (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neukončená; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

 • Změna v §14 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.10.2008.