ikona Pikona R
189/2018 Sb. - Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
189/2018 Sb. - Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
ikona P
Číslo předpisu 189/2018 Sb.
Částka 92
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 8. 2018
Rozeslán dne 29. 8. 2018
Platnost od 29. 8. 2018
Účinnost od 1. 9. 2018
Ruší předpis 351/2012 Sb.
Provádí předpis 201/2012 Sb.
Novelizován předpisem 492/2020 Sb., 107/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Předmět úpravy

Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

a) kritéria udržitelnosti biopaliv,

b) základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty,

c) způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely,

d) obsahové náležitosti zprávy o emisích,

e) požadavky na biopaliva, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy,

f) podmínky ověření snížení emisí z těžby,

g) požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance zabezpečující plnění kritérií udržitelnosti a náležitosti dokumentace pěstitele biomasy,

h) náležitosti certifikátů podle §21 odst. 1 až 3 zákona,

i) náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií udržitelnosti, dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a

j) obsahové náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby.

§11 - Přechodná ustanovení

§12 - Zrušovací ustanovení