ikona Pikona R
150/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
150/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 150/2016 Sb.
Částka 58
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 4. 2016
Rozeslán dne 17. 5. 2016
Platnost od 17. 5. 2016
Účinnost od 1. 7. 2016
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 218/2003 Sb., 40/2009 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
 2. č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), a
 3. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Změny:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §12, §73, §73a, §73b, §78, §79, §88, §146a, §152, §155, §158e, §161 (změny),
  • §334b „Kontrola výkonu trestu domácího vězení“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §334c, §353 (změny),
  • vkládá se nový §360a „Výkon elektronické kontroly plnění povinností uložených v souvislosti s některým opatřením nahrazujícím vazbu“ včetně nadpisu.

Čl. II - Přechodné ustanovení

 • Změna v §95a zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §65, §92, §99 a §363 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.