ikona Pikona R
483/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
483/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 483/2004 Sb.
Částka 166
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 7. 2004
Rozeslán dne 7. 9. 2004
Platnost od 7. 9. 2004
Účinnost od 1. 10. 2004
Novelizuje předpis 122/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
Změny v ustanoveních:

  • §1 až §3, §9, §10 (změny),
  • vkládají se nové §10a („Standardy“) a §10b, včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3),
  • §11 (změny),
  • vkládá se nový §15a.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Garanti splní povinnosti uvedené v §10b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 122/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Účinnost změn 1.10.2004.