ikona Pikona R
Zrušený - 179/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
179/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 179/2013 Sb.
Částka 76
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 6. 2013
Rozeslán dne 28. 6. 2013
Platnost od 28. 6. 2013
Účinnost od 1. 7. 2013
Platnost do 30. 12. 2013
Novelizuje předpis 513/1991 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Změny v ustanoveních:

  • §38b - nové znění,
  • §263, §340 (změny),
  • vkládá se nový §340a,
  • vkládají se nové §343a a §343b včetně poznámky pod čarou č. 22,
  • §369 (změny),
  • §369a se včetně poznámky pod čarou č. 18 zrušuje.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Došlo-li k prodlení s plněním závazku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, posoudí se účinky tohoto prodlení podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn 1.7.2013.