ikona Pikona R
Zrušený - 287/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
287/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
ikona P
Číslo předpisu 287/2003 Sb.
Částka 97
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 7. 2003
Rozeslán dne 4. 9. 2003
Platnost od 4. 9. 2003
Účinnost od 4. 9. 2003
Poznámka k účinnosti Toto nařízení se poprvé použije pro kupóny, prokazující zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice na kalendářní rok 2004, na kalendářní měsíc leden 2004 a u kupónů na deset dní a na jeden den, jejichž platnost začíná dnem 1.1.2004.
Platnost do 31. 12. 2004
Ruší předpis 347/2000 Sb.
Provádí předpis 13/1997 Sb.
Zrušen předpisem 527/2004 Sb.