ikona Pikona R
Zrušený - 264/2008 Sb. - Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
264/2008 Sb. - Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
ikona P
Číslo předpisu 264/2008 Sb.
Částka 84
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 10. 7. 2008
Rozeslán dne 16. 7. 2008
Platnost od 16. 7. 2008
Účinnost od 1. 9. 2008
Platnost do 30. 12. 2008
Novelizuje předpis 320/2003 Sb.
Zrušen předpisem 428/2008 Sb.
Anotace

Aktualizace Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV).
Český statistický úřad oznamuje s účinností od 1. září 2008 aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV"), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003, ve znění pozdějších předpisů.
Aktualizací KKOV, prováděnou na základě požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se

  • ruší kmenový obor26-47-M
    Výpočetní technika,
  • zavádí nový kmenový obor18-20-M
    Informační technologie.

Platné znění aktualizované KKOV bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na jeho internetových stránkách na adrese www.czso.cz

Účinnost změn 1.9.2008.