ikona Pikona R
Zrušený - 274/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
274/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek
ikona P
Číslo předpisu 274/2004 Sb.
Částka 88
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 4. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 17. 12. 2015
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Zrušen předpisem 314/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví se stanoví v souladu s právem Evropských společenství seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek.
Za nemoci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, se považují:
a) nemoci podléhající hlášení podle Mezinárodního zdravotního řádu a další nově se vyskytující vysoce nebezpečné nákazy (např. těžký akutní respirační syndrom - SARS, pravé neštovice),
b) tuberkulóza dýchacího ústrojí v aktivním stadiu mikroskopicky nebo kultivačně pozitivní nebo s tendencí rozvinutí,
c) syfilis, nebo
d) jiné infekční nemoci, pro které příslušný správní úřad k ochraně před jejich zavlečením stanovil ochranná opatření.
Za nemoci a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek, se považují:
a) poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek a
b) akutní psychotické poruchy, deliria či impulzivní stavy a další nemoci spojené s chováním ohrožujícím druhé osoby, které se projevuje násilím nebo chováním projevujícím se ničením, nebo jejich důvodnou hrozbou.
Účinnost dnem 1. 5.2004.