ikona Pikona R
294/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
294/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení
ikona P
Číslo předpisu 294/2016 Sb.
Částka 113
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Přijat dne 8. 9. 2016
Rozeslán dne 19. 9. 2016
Platnost od 19. 9. 2016
Účinnost od 19. 10. 2016
Ruší předpis 252/2009 Sb.
Provádí předpis 143/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).
Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení.
§3 - Přechodné ustanovení
§4 - Zrušovací ustanovení