252/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů
ikona P
Číslo předpisu 252/2009 Sb.
Částka 76
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Přijat dne 31. 7. 2009
Rozeslán dne 11. 8. 2009
Platnost od 11. 8. 2009
Účinnost od 1. 9. 2009
Platnost do 18. 10. 2016
Ruší předpis 368/2001 Sb., 407/2005 Sb., 471/2006 Sb.
Provádí předpis 143/2001 Sb.
Zrušen předpisem 294/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).
Vyhláškou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů.

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.

Účinnost 1.9.2009.