ikona Pikona R
267/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
267/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 267/2013 Sb.
Částka 103
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 8. 2013
Rozeslán dne 30. 8. 2013
Platnost od 30. 8. 2013
Účinnost od 1. 9. 2013
Novelizuje předpis 117/1995 Sb., 155/1995 Sb.
Ruší předpis 28/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §12 (změny),
  • §15 - nové znění.
 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §21, §108 (změny).

Přechodné ustanovení - Čl. III
Studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou podle prováděcího právního předpisu vydaného na základě §15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném do 31. srpna 2012, a na základě §108 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do 31. srpna 2012, a platného k 31. srpnu 2012, zahájené nejpozději ve školním roce 2013/2014 se považuje za studium na středních školách pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění.
Zrušovací ustanovení - Čl. IV
Vyhláška č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách, se zrušuje.

Účinnost změn 1.9.2013.