ikona Pikona R
458/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
458/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
ikona P
Číslo předpisu 458/2003 Sb.
Částka 152
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 12. 2003
Rozeslán dne 29. 12. 2003
Platnost od 29. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Provádí předpis 148/2003 Sb.
Novelizován předpisem 213/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví:

  • předpoklady pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci a konzervaci genetických zdrojů a kolekcí genetických zdrojů,
  • odborné a technické předpoklady žadatele k zařazení do Národního programu a doklady, které jsou potřebné k jejich prokázání,
  • velikost vzorku genetického zdroje a rozsah údajů, které o genetickém zdroji poskytne účastník Národního programu pověřené osobě na její písemnou výzvu,
  • rozsah údajů o genetickém zdroji,
  • rozsah a způsob hodnocení genetických zdrojů,
  • rozsah a způsob vedení dokumentace účastníkem Národního programu a
  • velikost vzorků genetických zdrojů poskytovaných pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání.

Účinnost 1.1.2004.