213/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikro-organismů
ikona P
Číslo předpisu 213/2017 Sb.
Částka 77
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 7. 2017
Rozeslán dne 18. 7. 2017
Platnost od 18. 7. 2017
Účinnost od 1. 8. 2017
Novelizuje předpis 458/2003 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů.

Změny v ustanoveních: