ikona Pikona R
479/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
479/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
ikona P
Číslo předpisu 479/2003 Sb.
Částka 159
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 12. 2003
Rozeslán dne 31. 12. 2003
Platnost od 31. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I bodů 7, 15, 18, 19, 23 až 31, 37, 43 a čl. II bodů 1 a 2 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost a ustanovení části třetí článku IV bodu 2 nabývá účinnosti dnem 31.12.2003.
Novelizuje předpis 337/1992 Sb., 218/2000 Sb., 353/2003 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla ), ve znění pozdějších předpisů,
  2. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a
  3. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
  • Změna zákona o rozpočtových pravidlech.
    Změny v ustanoveních:
    • §3 až §9, §14, §15, §24, §25, §33, §34, §37, §38, §44, §45, §47, §48, §53, §75.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II novely.

  • Změna v §1 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků.
  • Změna v §130 a §136 zákona o spotřebních daních.

Účinnost změn dnem 1. ledna 2004, s výjimkou části první čl. I bodů 7, 15, 18, 19, 23 až 31, 37, 43 a čl. II bodů 1 a 2, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a s výjimkou části třetí článku IV bodu 2, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení (31.12.2003).
Výjimky z účinnosti (1.1.2004) nebudou v aplikaci MAJÁK podrobně vyznačeny.
Uživatelé systému EPIS® získají úplná znění právních předpisů dotčených novelou č. 479/2003 Sb. v aktualizaci leden 2004.