ikona Pikona R
Zrušený - 173/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
173/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 173/2007 Sb.
Částka 59
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 6. 2007
Rozeslán dne 12. 7. 2007
Platnost od 12. 7. 2007
Účinnost od 12. 7. 2007
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 191/1999 Sb.
Zrušen předpisem 355/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů.
Změny v ustanoveních:

 • §1 (euronovela předmětu úpravy) a další změny,
 • §2 se zrušuje,
 • §4 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 3 - nové znění,
 • v nadpisu části třetí (nad §9) se slova ", jehož výrobou nebo úpravou byla porušena" nahrazují slovy ", kterým jsou porušena".
 • §9 včetně poznámek pod čarou č. 6, 7 a 8 - nové znění,
 • v nadpisu části čtvrté (nad §11) se slovo "zásah" nahrazuje slovem "opatření".
 • §11 včetně poznámky pod čarou č. 9 - nové znění,
 • §13 (změny),
 • nad označením §14 se vkládá nadpis, který zní:
  "Nakládání se zbožím, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví".
 • Nadpis pod označením §14 se zrušuje.
 • §14 (další změny),
 • §14a včetně poznámek pod čarou č. 22 až 27 - nové znění,
 • pod označení části páté (§15 a násl.) se vkládá nadpis "SPRÁVNÍ DELIKTY",
 • Poznámky pod čarou č. 32 až 34 včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou se zrušují.
 • §15 (změny),
 • nadpis pod §16 se zrušuje,
 • §16 (další změny),
 • Poznámka pod čarou č. 37 - nové znění,
 • §19 a §20 se včetně nadpisů zrušují,
 • Nadpis hlavy II (§23 až §28) zní:
  "Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob".
 • nadpis pod §23 se zrušuje,
 • §23 (další změny),
 • §24 - nové znění,
 • §27 a §28 se včetně nadpisů zrušují,
 • §28a "Propadnutí zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 37a - nové znění,
 • vkládají se nové §28b "Zabrání zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví" a §28c včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 37b,
 • §31 až §31b (změny),
 • §31c včetně poznámky pod čarou č. 41 se zrušuje,
 • §32 "Opatření celního úřadu při ochraně vnitřního trhu před výrobky a zbožím, které není pod celním dohledem a kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví" a §33 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 41 až 43 - nové znění.

Čl. II
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Účinnost změn 12.7.2007.