ikona Pikona R
28/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
28/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu
ikona P
Číslo předpisu 28/2016 Sb.
Částka 11
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 1. 2016
Rozeslán dne 29. 1. 2016
Platnost od 29. 1. 2016
Účinnost od 1. 2. 2016
Ruší předpis 79/2012 Sb.
Provádí předpis 329/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.
Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí stanoví vzory diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzory tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu.
§4 - Zrušovací ustanovení