ikona Pikona R
293/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
293/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
ikona P
Číslo předpisu 293/2016 Sb.
Částka 113
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 8. 2016
Rozeslán dne 19. 9. 2016
Platnost od 19. 9. 2016
Účinnost od 19. 10. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení §22a odst. 4 až 6, §22b odst. 2 a §22ba odst. 3 nabývají účinnosti dne 1.10.2016.
Novelizuje předpis 143/2001 Sb., 135/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek.

Změny:

 • Změna zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §12 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 8 - nové znění,
  • §13 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §15, §16a, §18, §19a, §20, §21a, §21c (změny),
  • §21e - nové znění,
  • §21f až §21h (změny),
  • vkládá se nový §21i „Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy“ včetně nadpisu,
  • §22, §22a (změny),
  • bod 46.změny s účinností od 1.10.2016
   • v §22a odstavce 4 až 6 - nové znění,
  • §22aa (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 16 - nové znění,
  • §22b (změny),
  • bod 50.změny s účinností od 1.10.2016
   • v §22b odst. 2 větě první se za slovo "správy" vkládají slova "a při ukládání a určení délky zákazu plnění veřejných zakázek",
  • §22ba (změny),
  • bod 51.změny s účinností od 1.10.2016
   • v §22ba odst. 3 se slova "nebo zákaz plnění koncesní smlouvy" zrušují,
  • §22c, §25a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 21 - nové znění,
  • §26 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, kde se část čtvrtá (změna zákona č. 143/2001 Sb.) zrušuje.