ikona Pikona R
17/2009 Sb. - Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
17/2009 Sb. - Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
ikona P
Číslo předpisu 17/2009 Sb.
Částka 6
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 1. 2009
Rozeslán dne 16. 1. 2009
Platnost od 16. 1. 2009
Účinnost od 1. 2. 2009
Provádí předpis 167/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.
Předmět a účel úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví metody a způsob zpracování analýzy rizik, způsob hodnocení vhodnosti a proveditelnosti nápravných opatření, stanovování cílů nápravných opatření a způsobů prokazování jejich dosažení, včetně způsobu srovnání alternativních postupů omezování nebo eliminace rizik pro lidské zdraví, a dále způsob posouzení těchto rizik plynoucích z přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj.

Účinnost 1.2.2009.