ikona Pikona R
160/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
160/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele
ikona P
Číslo předpisu 160/2007 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 6. 2007
Rozeslán dne 2. 7. 2007
Platnost od 2. 7. 2007
Účinnost od 2. 7. 2007
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 265/1991 Sb., 455/1991 Sb., 6/1993 Sb., 40/1995 Sb., 102/2001 Sb., 231/2001 Sb., 480/2004 Sb.
Anotace

Změny některých zákonů v oblasti ochrany spotřebitele.
Změny:

 • Změna zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §7 (změny),
  • vkládá se nový §7c včetně poznámek pod čarou č. 3n a 3o.
 • Změna v §7c odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
 • Změna zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • vkládá se nový §59a včetně poznámek pod čarou č. 12 a 13,
  • §66 (změny).
 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §59 včetně poznámek pod čarou č. 40a a 40b.
 • Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §44a včetně poznámek pod čarou č. 9g, 9h a 9i,
  • §48 (změny).
 • Změna v §10 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
 • Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §5b včetně poznámek pod čarou č. 4, 5, 6 a 7.
 • Změna zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, kde se vkládá nový §12a včetně poznámky pod čarou č. 15.

Účinnost změn 2.7.2007.