ikona Pikona R
Zrušený - 242/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídky

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
242/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídky
ikona P
Číslo předpisu 242/2005 Sb.
Částka 89
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 6. 2005
Rozeslán dne 20. 6. 2005
Platnost od 20. 6. 2005
Účinnost od 1. 7. 2005
Platnost do 11. 7. 2012
Ruší předpis 108/2000 Sb.
Provádí předpis 72/2000 Sb.
Zrušen předpisem 192/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídky podle §3 zákona o investičních pobídkách, který je uveden v příloze k této vyhlášce.
Tiskopis určený pro uplatnění záměru získat investiční pobídky, který odpovídá vzoru stanovenému dosavadními právními předpisy, předložený přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky určené organizaci se považuje za tiskopis pro uplatnění záměru získat investiční pobídky odpovídající vzoru stanovenému v této vyhlášce.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 108/2000 Sb.
, kterou se stanoví vzor tiskopisu určeného pro uplatnění záměru získat investiční pobídky.

Účinnost 1.7.2005.