ikona Pikona R
136/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
136/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 136/2014 Sb.
Částka 59
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 6. 2014
Rozeslán dne 22. 7. 2014
Platnost od 22. 7. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé nabývá účinnosti 1.8.2014.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 435/2004 Sb., 251/2005 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
  Změny v ustanoveních:
  • §8a, §30, §44b, §66, §67, §75, §76, §78, §81, §83 (změny),
  • §93 - nové znění,
  • §95, §100, §109, §111 - §113, §118, §119a, §136, §138 - §140, §141a, §147b - §147d (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení >>

ČÁST DRUHÁ - změny s účinností od 1.8.2014

 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
  Změny v ustanoveních - změny s účinností od 1.8.2014
  • §1, §6 - §8 (změny),
  • na konci nadpisu části šesté se doplňují slova "A ŘÍZENÍ VE VĚCECH OSOB ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH",
  • část šestá hlava první "ŘÍZENÍ VE VĚCECH OSOB ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH" (§55 až §60) včetně nadpisu - nové znění.

 • Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §12, §24, §25, §36.

Účinnost dnem 1.1.2015 s výjimkou ustanovení části druhé, která nabývá účinnosti 1.8.2014.