ikona Pikona R
64/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
64/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 64/2017 Sb.
Částka 21
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 1. 2017
Rozeslán dne 3. 3. 2017
Platnost od 3. 3. 2017
Účinnost od 1. 7. 2017
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 283/1993 Sb., 182/2006 Sb., 312/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Poznámka:
Tímto zákonem se mění:

  • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a
  • zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na odloženou účinnost změn (1.7.2017), odkazujeme v podrobnostech na úplný text této novely.