ikona Pikona R
224/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
224/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ikona P
Číslo předpisu 224/2005 Sb.
Částka 81
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 5. 2005
Rozeslán dne 13. 6. 2005
Platnost od 13. 6. 2005
Účinnost od 1. 7. 2005
Ruší předpis 84/1984 Sb., 188/1991 Sb., 189/1991 Sb., 315/1991 Sb., 353/1991 Sb., 452/1991 Sb., 85/1992 Sb., 616/1992 Sb., 219/1993 Sb., 162/1995 Sb., 303/1996 Sb., 314/1997 Sb., 325/1998 Sb., 112/2003 Sb.
Provádí předpis 2/1969 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
Vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Zrušuje se:

 1. Vyhláška Ministerstva školství České socialistické republiky, Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a Ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 84/1984 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol, ve znění vyhlášky č. 234/2003 Sb.
 2. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 188/1991 Sb., o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování.
 3. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 189/1991 Sb., o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování, ve znění vyhlášky č. 234/2003 Sb.
 4. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášky č. 219/1993 Sb., vyhlášky č. 162/1995 Sb., vyhlášky č. 314/1997 Sb. a vyhlášky č. 325/1998 Sb.
 5. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 353/1991 Sb., o soukromých školách, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
 6. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republiky č. 452/1991 Sb., o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
 7. Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 85/1992 Sb., kterou se pro střední školy Ministerstva vnitra České republiky provádějí některá ustanovení zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
 8. Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 616/1992 Sb., o středních odborných školách Federálního policejního sboru.
 9. Vyhláška Ministerstva hospodářství č. 219/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť.
 10. Vyhláška Ministerstva hospodářství č. 162/1995 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášky Ministerstva hospodářství č. 219/1993 Sb.
 11. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 303/1996 Sb., o školách v přírodě.
 12. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 314/1997 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 325/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Vyhláška č. 112/2003 Sb., o náležitostech zřizovací listiny a podmínkách pro rozhodování o zřízení, změnách a zrušení škol a školských zařízení jako státních příspěvkových organizací.

Účinnost změn 1.7.2005.