11/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 236/95 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 11/2013 Sb.
Částka 7
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 12. 2012
Rozeslán dne 17. 1. 2013
Platnost od 17. 1. 2013
Účinnost od 1. 2. 2013
Novelizuje předpis 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 236/1995 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna v §3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slovo "roku" vkládá slovo "2,75násobek".

Čl. II - Přechodné ustanovení
Platová základna podle tohoto zákona se použije poprvé pro určení platu a náhrady výdajů za měsíc leden 2013.

 • Změna v §5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "funkčních požitků" vkládají slova ", s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudců74)".
 • Poznámka pod čarou č. 74 zní:
  _______________________________________
  "74) Zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
 • Změna v §3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "funkčních požitků" vkládají slova ", s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům53)".
 • Poznámka pod čarou č. 53 zní:
  _______________________________________
  "53) Zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

Účinnost změn 1.1.2013 (podle oficiální tištěné verze Sbírky zákonů).
Protože tímto způsobem stanovená účinnost právního předpisu odporuje ustanovení §3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, stanovíme do vydání příslušné opravy v souladu s citovaným ustanovením zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv účinnost této novely podle pravidla "+15" na den 1.2.2013.