261/2005 Sb. - Sdělení o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2004
ikona P
Číslo předpisu 261/2005 Sb.
Částka 95
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 27. 6. 2005
Rozeslán dne 27. 6. 2005
Platnost od 27. 6. 2005
Účinnost od 12. 7. 2005
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců v národním hospodářství v roce 2004 činila 18 035,- Kč.

Účinnost 12.7.2005.