113/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
ikona P
Číslo předpisu 113/2017 Sb.
Částka 41
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Přijat dne 3. 4. 2017
Rozeslán dne 7. 4. 2017
Platnost od 7. 4. 2017
Účinnost od 15. 4. 2017
Provádí předpis 247/1995 Sb., 130/2000 Sb., 62/2003 Sb., 275/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
  2. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
  3. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a
  4. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).

Vyhláškou Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí se stanoví vzor formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně.