463/2013 Sb. - Nařízení vlády o seznamech návykových látek
ikona P
Číslo předpisu 463/2013 Sb.
Částka 178
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 18. 12. 2013
Rozeslán dne 31. 12. 2013
Platnost od 31. 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Provádí předpis 167/1998 Sb.
Novelizován předpisem 243/2015 Sb., 46/2017 Sb., 30/2018 Sb., 242/2018 Sb., 184/2021 Sb., 159/2022 Sb., 228/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
Nařízení vlády stanoví

 1. v příloze č. 1 k tomuto nařízení seznam
  1. omamných látek zařazených do Seznamu I podle Jednotné úmluvy o omamných látkách (č. 47/1965 Sb.) a
  2. dalších omamných látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení k zacházení, nebo je z tohoto důvodu nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto omamné látky byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu,
 2. v příloze č. 2 k tomuto nařízení seznam
  1. omamných látek zařazených do Seznamu II podle Jednotné úmluvy o omamných látkách (č. 47/1965 Sb.) a
  2. dalších omamných látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto omamné látky byly vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem,
 3. v příloze č. 3 k tomuto nařízení seznam
  1. omamných látek zařazených do Seznamu IV podle Jednotné úmluvy o omamných látkách (č. 47/1965 Sb.) a
  2. dalších omamných látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby látky a přípravky obsahující tyto omamné látky byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení,
 4. v příloze č. 4 k tomuto nařízení seznam
  1. psychotropních látek zařazených do Seznamu I podle Úmluvy o psychotropních látkách (č. 62/1989 Sb.) a
  2. dalších psychotropních látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby látky a přípravky obsahující tyto psychotropní látky byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení,
 5. v příloze č. 5 k tomuto nařízení seznam
  1. psychotropních látek zařazených do Seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách (č. 62/1989 Sb.) a
  2. dalších psychotropních látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení k zacházení, nebo je z tohoto důvodu nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto psychotropní látky byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu,
 6. v příloze č. 6 k tomuto nařízení seznam psychotropních látek zařazených do Seznamu III podle Úmluvy o psychotropních látkách (č. 62/1989 Sb.),
 7. v příloze č. 7 k tomuto nařízení seznam
  1. psychotropních látek zařazených do Seznamu IV podle Úmluvy o psychotropních látkách (č. 62/1989 Sb.) a
  2. dalších psychotropních látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto látky byly vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem,
 8. v příloze č. 8 k tomuto nařízení seznam přípravků zařazených do Seznamu III podle Jednotné úmluvy o omamných látkách (č. 47/1965 Sb.),

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

Účinnost 1.1.2014.