46/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 46/2017 Sb.
Částka 16
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 2. 2017
Rozeslán dne 24. 2. 2017
Platnost od 24. 2. 2017
Účinnost od 1. 3. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I body 4, 5 a 7 nabývají účinnosti dne 1.5.2017.
Novelizuje předpis 463/2013 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.
Změny v ustanoveních:

 • v tabulce přílohy č. 3 (změny),
 • Příloha č. 4 - nové znění,
 • bod 4. - změny s účinností od 1.5.2017
  • změny v tabulce přílohy č. 5,
 • bod 5. - změny s účinností od 1.5.2017
  • další změny v tabulce přílohy č. 5,
 • v tabulce přílohy č. 7 (změny),
 • bod 7. - změny s účinností od 1.5.2017
  • další změny v tabulce přílohy č. 7.