296/1993 Sb. - O pojistném na všeobecné zdravotní pojištění - úplné znění zákona č. 592/92 Sb.
Číslo předpisu 296/1993 Sb.
Částka 75
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 20. 11. 1992
Rozeslán dne 14. 12. 1993
Platnost od 14. 12. 1993
Účinnost od 1. 7. 1993
Úplné znění pr. př. 592/1992 Sb.