327/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
ikona P
Číslo předpisu 327/2002 Sb.
Částka 119
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 19. 6. 2002
Rozeslán dne 19. 7. 2002
Platnost od 19. 7. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Provádí předpis 592/1992 Sb.