226/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví způsob prokazování finanční způsobilosti k zahájení a provozování základních služeb držitelem poštovní licence
ikona P
Číslo předpisu 226/2000 Sb.
Částka 67
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 6. 2000
Rozeslán dne 26. 7. 2000
Platnost od 26. 7. 2000
Účinnost od 26. 7. 2000
Platnost do 31. 3. 2005
Provádí předpis 29/2000 Sb.
Zrušen předpisem 95/2005 Sb.